Регистрирай се сега

Новите Европейски Директиви в областта на обществените поръчки изискват от всички държави-членки на ЕС да създадат условия за преминаване изцяло към електронен обмен на информация при провеждането на процедури за възлагане на поръчки.  

Законът за Обществените Поръчки (ЗОП) изисква до 18 Октомври 2018 г. да се осигури възможност за подаване на електронни заявления за участие и електронни оферти. За целта Агенцията по Обществени Поръчки (АОП) разработва централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Работата по изграждането на платформата наложи да се направят промени в ЗОП и ППЗОП, които също ще влязат в сила до 18 Октомври т.г.

Програма

Модул 1

Промени в стойностните прагове за възлагане и последици от това.

Промени в някои обстоятелства за личното състояние – кръг на обстоятелствата, задължени лица, мерки за надеждност.

Промени при гаранциите за изпълнение.

90min

Кафе пауза

30min

Модул 2

Прецизиране на правната уредба във връзка с критериите за подбор.

Нови моменти при дефиниране и използване на трети лица и подизпълнители.

Промени в сроковете при провеждане на процедури по ЗОП.

90min

Обяд

60min

Модул 3

Сключване на договор за обществена поръчка – събиране на документи от избрания за изпълнител – особености и нови моменти.

Промени в основанията за изменение на договорите за обществена поръчка по чл. 116 от ЗОП.

Нови моменти при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява.

90min

Кафе-пауза

30min

Модул 4

Промени в обхвата и основанията за осъществяване на предварителен контрол от АОП.

Нови състави на административни нарушения по ЗОП.

Използване на централизирана електронна платформа за обществени поръчки.

90min

Такса за участие: 149 лв. крайна цена

  • обучение;
  • учебни материали и сертификат;
  • богати кафе-паузи и обяд.

Начин на плащане: по банков път

Ар енд Ем БГ ООД
Банка ДСК АД 
STSABGSF 
BG10STSA93000022915287

Отстъпки*:

  • 5 % за притежатели на Клиентска Карта Лоялен Клиент на Правна Академия RDM
  • 5 % при двама или повече участници
    10 % при четирима или повече участници

*отстъпката за лоялен клиент може да се комбинира с отстъпка за повече участници. 

Регистрирай се сега

Лектор

Мариана Кацарова

Юрист и експерт по обществени поръчки

Read more

Как да стигнете до хотела?

Хотел Графит е най-новият петзвезден бизнес хотел във Варна.

Има изключително удобна локация: намира се в сърцето на града - на бул. Княз Борис I 65 - само на метри от Икономическия университет и на най-оживената търговска улица.

До Хотел Графит може да стигнете лесно и удобно с градски транспорт от различни точки на града: пред хотела спират автобуси по линиите 14, 409, 8 и 9. Ако имате нужда от подробна информация – се обърнете към нас.

С автомобил също ще стигнете много лесно до Хотел Графит, а паркирането в центъра на Варна е все още безплатно.

Информация за нощувки

Ако не сте от Варна и желаете да Ви съдействаме с резервация за нощувки, с удоволствие ще Ви предложим различни варианти съобразени с Вашия бюджет.

Организатор

Consulting Centre RDM office@rdm-bg.com

18 години специалист в организиране на вдъхновяващи обучения за специалисти по Финанси, Счетоводство, Право и Човешки Ресурси.